Ook na uw leven kunt u van grote betekenis zijn voor het onderzoek naar genezing van hersentumorpatiënten via een nalatenschap. Door Stichting STOPhersentumoren als begunstigde in uw testament op te nemen, kunt u een blijvende rol van betekenis spelen. Hieronder vind u meer informatie hierover. Uiteraard kunt u met vragen ook bij uw notaris terecht. Of informeer bij de algemeene Notaris telefoon.
De Notaristelefoon:
Telefoon: 0900-346 93 93 (€ 0,25 p/m)
ma t/m vr 9.00-14.00 uur
website www.notaris.nl

Er zijn allerlei mogelijkheden om hersentumorpatiënten met een nalatenschap te steunen:

Nalatenschap

Wilt u na overlijden een gift nalaten aan Stichting STOPhersentumoren, dan dient u dat vast te leggen in uw testament. U bepaalt immers zelf wie uw erfgenaam is. Dat kunnen personen zijn. Maar u kunt ook een goed doel - zoals STOPhersentumoren - als (mede)erfgenaam benoemen of een legaat nalaten. Maakt u géén testament en heeft u geen kinderen, dan erven uw familieleden. Zijn die er niet, dan gaat alles naar de staat.

Legaat

Wilt u een bepaald geldbedrag, een huis, een stuk land of een waardevol schilderij uit uw erfenis nalaten, dan heet dat een 'legaat'. De ontvanger van dat legaat heet 'legataris'. Deze is niet aansprakelijk voor eventuele schulden uit een erfenis. Als Stichting STOPhersentumoren een legaat ontvangt, hoeft zij als goed doel door haar ANBI-status geen successierecht te betalen.

Notaris

Een testament laten opmaken door een notaris gaat vrij eenvoudig. De kosten ervan zijn afhankelijk van uw wensen: hoe complexer de wensen, hoe hoger de kosten. Voor het opmaken dient de notaris een geldig legitimatiebewijs te zien.

Meer informatie

Er is een speciale brochure over nalaten. Flyer nalaten

Help ons helpen

Doneer nu voor onderzoek om de genezingskans bij hersentumoren te vergroten!

DONEER

Doneer aan Stichting STOPhersentumoren