Middels het invullen van onderstaand forumulier kunt u een Notarieële akte aanvragen voor een periodieke schenking aan Stichting STOPhersentumoren.nl Wij verzorgen dan de afhandeling daarvan bij de Notaris en sturen u per e-mail een digitaal afschrift van de akte. Bij een jaarlijkse donatie van meer dan 250 euro neemt Stichting STOPhersentumoren.nl de notariskosten voor haar rekening.

Help ons helpen

Doneer nu voor onderzoek om de genezingskans bij hersentumoren te vergroten!

DONEER

Doneer aan Stichting STOPhersentumoren